Przedszkole Okruszek Piotrków Trybunalski

Przedszkole z Pasją

Akademia Przedszkolaka

EFS EFS EFS

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W okresie 1 marca 2013 - 30 czerwca 2015 Prywatne Przedszkole "Okruszek" realizuje projekt pt "Akademia Przedszkolaka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wygenerowanie 28 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Prywatnym Przedszkolu "Okruszek" w okresie 1.03.2013 - 30.06.2015.

Działania projektowe: Wygenerowanie dodatkowych miejsc w istniejących oddziałach przedszkolnych dla 28 dzieci. Realizacja działania odbędzie się poprzez przygotowanie bazy dydaktycznej, w tym placu zabaw oraz zatrudnienie nowego personelu. Dzieci uczęszczające do Przedszkola będą realizowały zajęcia w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz będą miały zapewnioną możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe z logopedą, psychologiem, artystyczne, sportowo-rytmiczne oraz gimnastykę korekcyjną.

IMG_4366
IMG_4366
IMG_4366
IMG_4366
IMG_4366
IMG_4366

Pliki:
Piotrków Trybunalski Przedszkole Okruszek oferuje naukę, gry i zabawy dla dzieci, własną piekarnię oraz nowoczesną salę bankietową.
Serwis przedszkoleokruszek.pl zapisuje ciasteczka na Twoim komputerze w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania. Kliknij tu, aby przeczytać więcej o konfiguracji plików „cookies”
DRODZY RODZICE !!!
W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Prywatne Przedszkole „OKRUSZEK”. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Dopiewo, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów. W Prywatnym Przedszkolu „OKRUSZEK”: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.
Zamknij i nie pokazuj więcej.
Ładowanie strony